Informacja

Najczęściej kupowane

Nowe produkty

REGULAMIN


1. Sklep jubi-tom.pl jest prowadzony przez firmę:

JUBI-TOM Tomasz Laskowski
ul. Parkowa 18
55-040 Kobierzyce
nip 896 114 81 33 Regon 021168269

Konto bankowe : 82 1140 2004 0000 3802 6681 1642

dalej zwanym " Sprzedającym"

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej zwanej "Klientem"

3. Zamówienie można składac 24 godziny na dobę/ 7 dni w tygodniu.

4. Własciwości towarów opisane są pzy każdym produkcie. Prosimy klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie maja specyficzne właściwosci oraz sa niewielkich rozmiarów. Ich wizerunki prezentowane w e-sklepie maja charakter informacyjny. Informujey, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienia parametrów monitora.

5. Zawarcie umowy nastepuje z chwilą złożenia zamówniena przez klienta. Realizacja zamówienia nastepuje po zaksiegowaniu wpłaty Klienta przez Sprzedającego.

6. Wszystkie ceny podane sa w polskich złotych i zawierają podatek vat. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które sa okreslone w cenniku.

7. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedajacego sa fabrycznie nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż detaliczna bizuterii gotowej i tworzonej na zamównie za posrednictwem sieci Internet.

9. Sprzedający informuje, że każda sprzedaz promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczona liczbe towarów i realizacja zamównien nastepuje według kolejności złożonych zamówień oraz do wyczerpania zapasów.

10. Zakupiony towar jest wysyłany do Klienta wraz z paragonem/faktura na podany w formularzu zamównia adres.

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania ZamówieniKlient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy Kobierzyce ul. Parkowa 18
  3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Instnieje możliwośc wysyłki zamówionego towaru za granicę. Koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie. W przypadku wysyłki poza granice Polski prosimy o bezposredni kontakt ze Sprzedajacym w celu ustalenia dodatkowych kosztów. W przypadku wysyłki po za terytorium Polski sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki oraz za ewentualne jej zaginiecie.

Klient może wybrać następujące metody płatności: (termin wpłaty do 7 dni kalendarzowych, po tym terminie brak wpłaty powoduje anulację zamówienia)

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 2. płatność przy odbiorze - nie dotyczy zamównień na obraczki (zamównie na obraczki realizowane są dopiero po wczesniejszej wpłacie 30 % wartosci złożonego zamównia, w przeciagu dwóch dni od dnia jego złożenia - reszta płatna przy odbiorze) - odbiór w Salonie firmowym w Kobierzycach
 3. Płatosć Polcard (przelew lub płatność karta)

Wszystkie przesyłki wysyłane za pomocą kuriera są ubezpieczone. 

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie      Sklepu Internetowego.  W związku z prowadzeniem sprzedaży stacjonarnej przez firmę Jubi-tom Jubiler oferowane produkty, które Państwo zamówili mogą być chwilowo niedostępne ze względu na codzienną zmianę stanów magazynowych. Firma dokłada wszelkich starań aby oferta była aktualna, aczkolwiek może dojść do sytuacji chwilowej niedostępności towaru niezależnej od sprzedawcy, co skutkuje wykreśleniem danej pozycji z zamówienia.

12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 ustawy o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej z 27 lipca 2002 i pozostałymi stosowanymi przepisami.

13.W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umowa pismo okreslające niezgodność oraz oczekiwania dot sposobu reazlizacji zobowiażania należy przesłać na adres Sprzedającego.

Klient w ciagu czternastu dni od odebrania towaru ma prawo do odstapienia od umowy bez podania przyczyny.  Zwracany towar przesyła na swój koszt  na adres Jubi-tom Jubiler Kobierzyce 55-040 ul. Parkowa 18

Sprzedający  w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

15. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 (Dz.U. Nr 133, poz 883) oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz, 1204). Klient podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia (dane osobowe zwykłe : nazwisko i imiona, adres zamieszkania/wysyłki towaru, numer telefonu, adres e-mail i inne) wyraża zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia, wysyłki towaru i ewentualnych roszczeń reklamacyjnych .

Ponadto Sprzedający informuje, że dane osobowe Klienta znajdą się w bazie Sprzedającego i gromadzone są wyłącznie na jego  potrzeby. Dane podlegają ochronie i nie są udostępniane osobom postronnym. Każda osoba, której dane figurują w bazie Sprzedającego, ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także może w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania tych danych i usunięcia ich ze zbioru. W takim przypadku prosimy o poinformowanie pisemnie na adres : Jubi - Tom  Tomasz Laskowski, ul. Parkowa 18, 55-040 Kobierzyce.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Jubi-tom Tomasz Laskowski. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@jubi-tom.pl
 3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
  • w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
  • w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu - podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu;
  • w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  • jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
  • w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
  • w celach marketingowych - na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu jubi-tom.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
  • w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
  • w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
 5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
 6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
 7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
 8. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

16. Postanowienia niniejszego regulaminu nie maja na celu naruszenie prawa Klienta. Nie może być w ten sposób interpretowane. w przypadku niezgodności jakielkolwiek czesci regulaminu z obowiązujacym prawem Sprzedajacy deklaruje popdporzadowanie sie i stosowanie tego prawa w miejscu zakwestionowanego przepisu regulamiu.

17. Serwis korzysta z plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/